• Uzyskanie Certyfikatu "Varsavianistycznej szkoły"

    • Przez cały rok szkolny realizowaliśmy założenia projektu. Nauczyciele w klasach 1 - 6 przeprowadzili cykle zajęć na temat Warszawy — jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, organizowaliśmy wycieczki do Warszawy, konkursy o tematyce warszawskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z Warszawą, zdobyliśmy odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy oraz przeprowadziliśmy wiele innych działań na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja założeń projektu umożliwiła nam zdobycie certyfikatu „Varsavianistycznej szkoły”, który jest przyznawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W tym roku certyfikaty uzyskało 71 placówek, w tym 27 szkół podstawowych. W dniu 13.06.2016r podczas uroczystości w Muzeum Niepodległości z-ca dyrektora SP171 pani Beata Bielska – Karwot i pani Ewa Kacprzak z rąk prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pani Beaty Michalec odebrały dla szkoły certyfikat. Nasze uczennice Magdalena Olczak z kl.3a i Zosia Wrzosek z kl. 2c godnie reprezentowały szkołę wykonując piosenki o Warszawie.

     szkolny koordynator varsavianistycznej szkoły

     Ewa Kacprzak