Doradztwo zawodowe

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

koncepcja-doradztwa_WARSZAWSKI_SYSTEM_DORADZTWA_ZAWODOWEGO.pdf

Koordynatorem doradztwa zawodowego na terenie szkoły jest Pani Beata Bielska-Karwot.

Osoby zainteresowane mogą również korzystać z pomocy w tym zakresie w rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, ul. 1-go Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa tel. 22 760 03 87 ,

Doradztwem zawodowym w poradni zajmują się :
Pani Monika Pustuła ora Pani Mirosława Rutkowska

Informacje w ww zakresie znajdują się także na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod linkiem:
http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/rodzice  oraz na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl/
 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

 • Kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik technologii żywności
 • Cukiernik - ZSZ
 • Kucharz – ZSZ
 • Sprzedawca - ZSZ
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor

 

2. Zawody branży budowlanej

 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń sanitarnych

 

3. Zawody branży samochodowej

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechatronik
 • Lakiernik – ZSZ
 • Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ

 

4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

 • Technik elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik energetyk
 • Elektryk – ZSZ
 • Monter elektronik - ZSZ

 

5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik awionik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik analityk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik procesów drukowania
 • Technik technologii odzieży
 • Technik księgarstwa
 • Fotograf – ZSZ
 • Drukarz – ZSZ
 • Fryzjer – ZSZ
 • Złotnik – jubiler – ZSZ

 

Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów
www.katalogzawodow.pl

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć