• Rok szkolny 2018/2019

    •  

      


     SZKOLNY KONKURS W RAMACH OBCHODÓW

     100. ROCZNICY ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI

     - „SELFIE Z MARSZAŁKIEM”

     pod patronatem

     Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 171

     im. Stanisława Staszica w Warszawie

      

     REGULAMIN KONKURSU

     I. Cele konkursu

     • Kształtowanie postaw patriotycznych
     • Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej
     • Doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem, telefonem, komputerem

      

     II. Postanowienia ogólne

     •  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie.
     •  Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP Nr 171.
     •  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać selfie z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego    (pomnik, portret, podobizna, itp.)
     • Na fotografii mogą być uwiecznieni koledzy, koleżanki autora zdjęcia ze szkoły, ale uczestnikiem konkursu jest jedynie twórca fotografii.
     •  Każdy z uczestników może zgłosić jedną fotografię, którą należy przesłać na adres: konkursmarszalek171@gmail.com w wersji cyfrowej oraz dostarczyć zdjęcie w formacie 10x15 cm na papierze fotograficznym. W treści wiadomości należy napisać imię, nazwisko i klasę (zdjęcia powinny być podpisane).
     •  Termin zgłaszania prac – od 10.09.2018 do 10.10.2018.
     •  Uczestnicy / rodzice akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły i na wystawie w szkole
     •  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
     •  Nagrody będą przyznawane w kategorii: klasy I – III SP, klasy IV – VI SP oraz klasy VII-VIII SP i  III gimnazjum.
     •  Zwycięzców wyłoni jury.
     •  Kryteria oceniania prac:

     - zgodność z tematem konkursu

     - pomysł i kompozycja

     - walory artystyczne