• Zebrania z Rodzicami 2018/2019

    • Terminarz obowiązkowych zebrań dla rodziców

     w roku szk. 2018/2019

      

      

     r. – Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

      

     7r. –  Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

      

     r.Dzień otwarty

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

      

     r. - Zebranie z rodzicami   

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

      

     r. - Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

      

     r. - Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II  gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

     Zebranie obowiązkowe dla klas III gimnazjum

      

     r. Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje

      

      - . Zebranie z rodzicami

     Godz.17:00 – klasy 0 – III

     Godz. 18.00 – klasy IV- VII oraz II i III gimnazjum

     Od godz. 19:00 – konsultacje