• Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 171 im.Stanisława Staszica

    •  

      

     Szanowni Państwo,

     Witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 171 im Stanisława Staszica w Warszawie.
     Będziemy umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

      

     Zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców. Nasz adres mailowy: rada.rodzicow171@gmail.com

      

        

     W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru składu Prezydium Rady Rodziców SP 171 na rok szkolny 2017/2018

      

     Przewodnicząca Rady Rodziców – Andżelika Ptak 

     Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Szczepkowska

     Skarbnik – Donata Kozielewicz

     Sekretarz – Maria Piasecka

                       

     Przedstawiciele klas:

     0a – Anna Makariuk

     0b –

     1a – Aneta Dąbkowska

     1b – Joanna Łebkowska

     2a – Aleksandra Szczepkowska

     2b – Katarzyna Trociuk

     3a – Donata Kozielewicz

     3b – Izabela Zielińska

     3c – Renata Dąbrowska-Rytel

     4a – Kinga Trocewicz-Nowotnik

     4b – Maria Piasecka

     4c – Mariusz Wrzosek

     5a – Iwona Bal

     5b – Agata Puź

     6a – Renata Mianowska

     7a – 

     7b – Izabella Gromek

     7c – Ewa Wasilewska

     2a gimnazjum – Andżelika Ptak

     2b gimnazjum – Marzena Rogala

     3a gimnazjum – Beata Domańska

     3b gimnazjum – Justyna Pawela

      


     Ostatnie zebranie Rady Rodziców

     odbyło się w 18 października 2017
     o godzinie 18.00
      

      


      

     WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNY LOS WESOŁEJ PROSZENI SĄ O POMOC.

     WYSTARCZY WASZ PODPIS!  

     Od dziś ruszyły konsultacje w sprawie obwodnicy obok naszych domów,
     teraz siła w nas - mieszkańcach,
     aby uratować las przy szkole i przedszkolu i nasze dzieci przed skutkami obwodnicy.

     Link do obwieszczenia o konsultacjach: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/103787/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WOOS.4200.2.2017.DK.pdf

     Drukujcie wnioski (wzory wniosków do drukowania - załączone poniżej)
     i zbierajcie je w swoich mini komitetach (klasy, szkoły, przedszkola itp).

     Wnioski też można zostawiać w Bibliotece Publicznej obok Straży pożarnej (bardzo dziękujemy za pomoc w tej sprawie)!

     My jako Stowarzyszenie zbierzemy je i zawieziemy do Białegostoku.

     Liczy się każdy głos.

     Nie chcemy obwodnicy obok szkoły, musi być w tunelu (a obok szkoły może być tylko nasyp!!!)

     Zawalczmy o dobro dzielnicy, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wariant CZERWONY Z TUNELEM!!!!

     Ratujmy centrum Wesołej!!

      

            . 

      


      

     Rada Rodziców podjęła uchwałę o zbieraniu składek na świetlicę w roku szkolnym 2017/018.  

     • wysokość składki została ustalona na kwotę 10 zł za miesiąc od każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy
     • składki należy wpłacać na konto Rady Rodziców podając imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ŚWIETLICA

     • zebrane pieniądze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby świetlic, nie finansujemy z nich wydatków rady rodziców jak również nie przeznaczamy środków rr na potrzeby świetlic

     • z zebranych kwot sfinansujemy przede wszystkim zakup materiałów plastycznych ale również gier, zabawek aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzany po lekcjach


      

     Wszystkich uczniów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości
      
      

     Regulamin konkursu plastycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2017

      

     • Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie Wesołej.
     • Temat konkursu: „Wielcy Złotego Wieku Rzeczpospolitej: Mikołaj Kopernik,  Jak Kochanowski, Stefan Batory, a może inna postać XVI wieku”.
     • Celem konkursu jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów oraz wzbogacenie ich wiedzy historycznej.
     • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły i zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-2, klasy 3-5 oraz klasy 6, 7 i gimnazjalne.
     • Technika pracy oraz interpretacja tematu są dowolne.
     • Organizator konkursu dopuszcza zainspirowanie uczestnika konkursu przez dorosłych, ale wyklucza inną pomoc z ich strony.
     • Format pracy: A-4.
     • Organizator przewidział nagrody książkowe lub gadżety patriotyczne za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz za wyróżnienia (maksymalnie 15 wyróżnień). Pierwsze miejsca będą dodatkowo nagrodzone bonem do Empiku na kartę podarunkową o wartości 50 złotych.
     • Podpisane imieniem, nazwiskiem i oznaczone nr. klasy prace należy składać do wychowawców albo Pani Ewy Fromelc w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2017.
     • Prace oceni komisja, złożona z przedstawicieli kadry Szkoły oraz rodziców.
     • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 listopada 2017 podczas Wieczernicy – imprezy zorganizowanej przez Radę Rodziców z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2017.
      

     W roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy Rady Rodziców zrealizowane zostały między innymi następujące działania: 

     • Skarbnik RR rozliczał wpłaty rodziców klas 2 i 3 przeznaczone na sfinansowanie dojazdów dzieci na basen,
     • na podstawie uchwały RR z dnia 1 marca 2017 r RR przejęła zbiórkę pieniędzy na świetlicę szkolną, zebraliśmy w sumie 1000 zł. 300 zł przeznaczone zostało na zakup artykułów papierniczych oraz sprzętu sportowego dla dzieci, pozostałe 700 zł przeznaczymy na doposażenie świetlic w bieżącym roku.
     • RR w części sfinansowała organizację ogródków szkolnych – na ten cel przeznaczyliśmy 1800 zł,
     • zakupiliśmy pomoce naukowe na lekcje techniki i muzyki (tamburynki i dzwonki) oraz nagrody książkowe na koniec roku,
     • zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy Dzień Niepodległości, coctail bar, Piernikowe Miasteczko, bal karnawałowy,
     • sfinansowaliśmy słodki poczęstunek z okazji Dnia Wiosny i Dnia Dziecka,
     • zorganizowaliśmy akcje charytatywne Paczka dla zwierzaczka i Świąteczna Paczka,
     • aktywnie zbieraliśmy makulaturę, zarobiliśmy ponad 2300 zł,
     • w szkole działała strefa ciszy zaś sprawdziany były wydawane rodzicom,
     • wybraliśmy firmę Promo Express, która mogłaby uszyć koszulki będące alternatywą dla kamizelek
     • pozostałą w budżecie Rady kwotę, Rada Rodziców postanawia przeznaczyć na realizację celów w bieżcym roku szkolnym 2017/2018
       


     Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

     Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

      

     Bank Spółdzielczy w Halinowie, Oddział w Wesołej

     77 8019 1010 2002 0501 7713 0001

      
     Uwaga! w tytule przelewu (wpłaty) należy wpisać imię i nazwisko dziecka (ew. rodzeństwa) i klasę z której są dzieci.
     Składka w tym semestrze prosimy o wpłaty 50 zł od rodziny.
      
      
      Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 10 zł/miesięcznie!
     Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.
      
     Rada Rodziców wydaje fundusze m.in na:
     • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
     • Organizację bali, imprez, konkursów, akcji dobroczynnych
     • Niespodzianki dla dzieci (mikołajki, dzień dziecka, tłusty czwartek)
     • Pomoce dydaktyczne
     • Nagrody dla najlepszych uczniów
      
     Postaramy się systematycznie umieszczać informacje finansowe, związane z wpłatami i wydatkami, które pochodzę z wpłaconych przez Państwa składek.
     Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiejszy i szybszy przepływ informacji zarówno finansowych jak i innych.
     Po za tym będziecie się mogli przekonać Państwo, jak ważne są te wpłaty i jak dużo różnych inicjatyw można z nich sfinansować.
     Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy wesprzeć pracę pracowników szkoły i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci.

      

     Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na konto Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

      

     Dziękujemy Rada Rodziców
      

      

     Raport dotyczący finansów za rok szkolny 2016/2017
      


     Podsumowując cały rok, w czasie którego zbieraliśmy makulaturę:
     Zebraliśmy w sumie 11570,8 kg makulatury ….to chyba więcej niż ważą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
     W zamian uzyskaliśmy kwotę 2313,54 zł, która w znacznym stopniu została przeznaczona na realizację eko ogródków  przed szkołą.

        

      

     Akcja „Eko dzieciaki polega na tym, że przez ostatnie 2 dni każdego miesiąca będziemy zbierali w szkole makulaturę, a klasy, które zajmą miejsca na podium dostaną nagrodę w postaci wyjścia do kina. Zebrane pieniądze przeznaczymy na organizowanie imprez szkolnych.


      


     Dzięki Waszemu zaangażowaniu przekazaliśmy schronisku w Ostródzie dwa transporty żywności i niezbędnych rzeczy dla psiaków i kotów.
     Zeszłoroczna akcja trwała do 27 stycznia 2017r..

      


      

     Szkolny konkurs plastyczny
      
     1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 171 w Warszawie.

     2. Temat konkursu to: "Husaria - chwała oręża polskiego"

     3. Celem konkursu jest : 
      - wzbogacanie wiedzy historycznej uczniów, w szczególności na temat polskiej husarii 
      - rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

     4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 171 1 Warszawie-Wesołej. 

     5. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych : klasy 0-2, 3-4, 5-6 

     6. Technika pracy dowolna w formacie  A4

     7. Przewidziane są nagrody w każdej z kategorii wiekowych: 
      za zajęcie I miejsca - bon do Empiku o wartości 50 zł oraz książka o historii Polski
      za zajęcie II miejsca - kubek pamiątkowy oraz książka o historii Polski 
      za zajęcie III miejsca - książka o historii Polski.

     8. Podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa, wiek) należy składać u wychowawców albo do pani Ewy Fromelc do 4 listopada 2016r. 

     9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 listopada 2016r.

      

      


      W roku szkolnym 2015/2016 z inicjatywy Rady Rodziców zrealizowane zostały między innymi następujące działania: 
      

     Począwszy od lutego

     od nowego semestru - co miesiąc w szkole  organizowana będzie zbiórka makulatury Akcja  „Eko dzieciaki polega na tym, że przez  ostatnie 2 dni każdego miesiąca będziemy zbierali w szkole makulaturę, a klasy, które zajmą miejsca na podium dostaną nagrodę w postaci wyjścia do kina. Zebrane pieniądze przeznaczymy na organizowanie imprez szkolnych.

         

     Podsumowanie akcji zbiórki makulatury wygląda następująco:
     - zebraliśmy łącznie 6767,38 kg makulatury
     - zarobiliśmy 1069,82 zł
     - zwyciężyła klasa 4a z ogólnym wynikiem 1810,20 kg

      


     28 stycznia

      - cała szkoła - roztańczona - w związku z krótkim okresem karnawału i nadchodzącymi feriami połączyliśmy Bal Karnawałowy ze Świętem Szkoły. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, starszą i młodszą, aby zróżnicować im formę zabawy i rodzaj muzyki. Nasz rewelacyjny didżej (tata) z Rady Rodziców zajął sie oprawą muzyczną balu i prowadzeniem konkursów z nagrodami dla dzieci, a sąsiedniej sali uruchomiliśmy kawiarenkę ciastami i napojami prowadzoną przez zaangażowanych rodziców (z nadwyżki wpłaconych pieniędzy za Mikołajki - zakupiliśmy napoje, przekąski i jednorazowe naczynia), każda klasa dostarczyła dwa ciasta. Dzieci bawiły się wyśmienicie.  


     18 stycznia

      - W styczniu nasza szkoła wzięła udział w akcji „Noworoczna Paczka dla Zwierzaczka”  Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i niezbędnych rzeczy typu koce dla schroniska w Ostródzie. Przedsięwzięcie to miało  na celu uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat zwierząt, w tym szczególnym okresie, jakim jest zima. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w promowanie akcji, roznoszenie ulotek, oraz zbiórkę rzeczy i dzięki temu schronisko otrzymało od nas wiele niezbędnych produktów. Samochód załadowany po brzegi - kursował dwa razy - dzięki wielkiemu sercu wszystkich darczyńców.


     7 grudnia

      - naszą Szkołę odwiedził Święty Mikołaj … prawdziwy i absolutnie wyjątkowy ! Mikołaj z puzonem. Przechadzał się po korytarzach przygrywając świąteczne melodie ile sił w płucach. Zajrzał do każdej klasy. Każde dziecko od pierwszaka po szóstoklasistę zostało obdarowane przepysznym czekoladowym mikołajkiem. Dzieci, szczególne te młodsze były zachwycone i oczarowane. Te nieco starsze podchodziły do całej sytuacji z humorem. Nie było chyba w szkole osoby, która nie byłaby zadowolona z tej wizyty. A podczas przerwy widok masy buziek uśmiechniętych i umorusanych czekoladą mówił sam za siebie.


     5 grudnia

     - spotkaliśmy się na Warsztatach Świątecznych. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się  w naszej Szkole prawdziwa choinka. W związku z tym w sali multimedialnej powstała mała fabryka świątecznych ozdób. Frekwencja dopisała. Dzieci przy pomocy Rodziców i Nauczycieli naszej Szkoły przygotowywały bombki, aniołki, bałwanki, renifery, łańcuchy  i całą masę innych, wspaniałych dekoracji. Na zgłodniałych czekały domowe ciasta, pierniczki i mandarynki a na spragnionych gorąca herbata z pomarańczą i goździkami. Świąteczna muzyka w tle wprawiała nas w dobry nastrój i inspirowała do tworzenia małych dzieł sztuki.

     Wszystkie dekoracje jakie powstały - przyozdobiły naszą szkolna choinkę. Łańcuchów powstało tak dużo, że zabrakło dla niech miejsca na drzewku ! Finalnie szkolna choinka wygląda przepięknie. A najwspanialsze w niej jest to, że wszystko co na niej zawisło zostało stworzone przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Warsztaty nie miałyby szansy się odbyć bez pomocy i zaangażowania wielu osób.


     11 listopada

     - z okazji Dnia Niepodległości zorganizowaliśmy rodzinny wieczór ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, z gitarą, koncertiną i lampionami. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty tworzenia lampionów, flag narodowych i kotylionów, historyczny konkurs z nagrodami dla dzieci na bazie filmu „Animowana historia Polski”. Podczas imprezy nastąpiło ogłoszenie wyników szkolnego konkursu na pocztówkę z okazji Dnia Niepodległości - oprócz trzech nagród głównych ufundowanych z budżetu Rady Szkoły (bony do Empiku) - przyznano jeszcze 13 II i III nagród i wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo dzieci, których prace nie zostały wyróżnione, a które były obecne na imprezie, otrzymały dyplomy za udział w konkursie.


     2 listopada

     - Rada Rodziców naszej szkoły ogłosiła konkurs dla dzieci na wykonanie pocztówek z okazji Dnia Niepodległości. Celem konkursu było uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy historycznej oraz jej właściwe wykorzystanie w pracach plastycznych. Dla autorów zwycięzkich prac w każdej grupie wiekowej przewidziano  nagrody w postaci bonów do Empiku o wartości 50 zł. W konkursie wzięło udział około 80 uczniów.