Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 171 im.Stanisława Staszica

 

 

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 171 im Stanisława Staszica w Warszawie.
Będziemy umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

 

Zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców. Nasz adres mailowy: rada.rodzicow171@gmail.com

 

   

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru składu Prezydium Rady Rodziców SP 171 na rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Andżelika Ptak 

Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Szczepkowska

Skarbnik – Donata Kozielewicz

Sekretarz – Maria Piasecka

                  

Przedstawiciele klas:

0a – Anna Makariuk

0b –

1a – Aneta Dąbkowska

1b – Joanna Łebkowska

2a – Aleksandra Szczepkowska

2b – Katarzyna Trociuk

3a – Donata Kozielewicz

3b – Izabela Zielińska

3c – Renata Dąbrowska-Rytel

4a – Kinga Trocewicz-Nowotnik

4b – Maria Piasecka

4c – Mariusz Wrzosek

5a – Iwona Bal

5b – Agata Puź

6a – Renata Mianowska

7a – 

7b – Izabella Gromek

7c – Ewa Wasilewska

2a gimnazjum – Andżelika Ptak

2b gimnazjum – Marzena Rogala

3a gimnazjum – Beata Domańska

3b gimnazjum – Justyna Pawela

 


Ostatnie zebranie Rady Rodziców

odbyło się w 18 października 2017
o godzinie 18.00
 

 


 

WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNY LOS WESOŁEJ PROSZENI SĄ O POMOC.

WYSTARCZY WASZ PODPIS!  

Od dziś ruszyły konsultacje w sprawie obwodnicy obok naszych domów,
teraz siła w nas - mieszkańcach,
aby uratować las przy szkole i przedszkolu i nasze dzieci przed skutkami obwodnicy.

Link do obwieszczenia o konsultacjach: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/103787/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WOOS.4200.2.2017.DK.pdf

Drukujcie wnioski (wzory wniosków do drukowania - załączone poniżej)
i zbierajcie je w swoich mini komitetach (klasy, szkoły, przedszkola itp).

Wnioski też można zostawiać w Bibliotece Publicznej obok Straży pożarnej (bardzo dziękujemy za pomoc w tej sprawie)!

My jako Stowarzyszenie zbierzemy je i zawieziemy do Białegostoku.

Liczy się każdy głos.

Nie chcemy obwodnicy obok szkoły, musi być w tunelu (a obok szkoły może być tylko nasyp!!!)

Zawalczmy o dobro dzielnicy, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wariant CZERWONY Z TUNELEM!!!!

Ratujmy centrum Wesołej!!

 

       . 

 


 

Rada Rodziców podjęła uchwałę o zbieraniu składek na świetlicę w roku szkolnym 2017/018.  

 • wysokość składki została ustalona na kwotę 10 zł za miesiąc od każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy
 • składki należy wpłacać na konto Rady Rodziców podając imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ŚWIETLICA

 • zebrane pieniądze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby świetlic, nie finansujemy z nich wydatków rady rodziców jak również nie przeznaczamy środków rr na potrzeby świetlic

 • z zebranych kwot sfinansujemy przede wszystkim zakup materiałów plastycznych ale również gier, zabawek aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzany po lekcjach


 

Wszystkich uczniów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 
 

Regulamin konkursu plastycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2017

 

 • Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie Wesołej.
 • Temat konkursu: „Wielcy Złotego Wieku Rzeczpospolitej: Mikołaj Kopernik,  Jak Kochanowski, Stefan Batory, a może inna postać XVI wieku”.
 • Celem konkursu jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów oraz wzbogacenie ich wiedzy historycznej.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły i zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-2, klasy 3-5 oraz klasy 6, 7 i gimnazjalne.
 • Technika pracy oraz interpretacja tematu są dowolne.
 • Organizator konkursu dopuszcza zainspirowanie uczestnika konkursu przez dorosłych, ale wyklucza inną pomoc z ich strony.
 • Format pracy: A-4.
 • Organizator przewidział nagrody książkowe lub gadżety patriotyczne za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz za wyróżnienia (maksymalnie 15 wyróżnień). Pierwsze miejsca będą dodatkowo nagrodzone bonem do Empiku na kartę podarunkową o wartości 50 złotych.
 • Podpisane imieniem, nazwiskiem i oznaczone nr. klasy prace należy składać do wychowawców albo Pani Ewy Fromelc w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2017.
 • Prace oceni komisja, złożona z przedstawicieli kadry Szkoły oraz rodziców.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 listopada 2017 podczas Wieczernicy – imprezy zorganizowanej przez Radę Rodziców z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2017.
 

W roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy Rady Rodziców zrealizowane zostały między innymi następujące działania: 

 • Skarbnik RR rozliczał wpłaty rodziców klas 2 i 3 przeznaczone na sfinansowanie dojazdów dzieci na basen,
 • na podstawie uchwały RR z dnia 1 marca 2017 r RR przejęła zbiórkę pieniędzy na świetlicę szkolną, zebraliśmy w sumie 1000 zł. 300 zł przeznaczone zostało na zakup artykułów papierniczych oraz sprzętu sportowego dla dzieci, pozostałe 700 zł przeznaczymy na doposażenie świetlic w bieżącym roku.
 • RR w części sfinansowała organizację ogródków szkolnych – na ten cel przeznaczyliśmy 1800 zł,
 • zakupiliśmy pomoce naukowe na lekcje techniki i muzyki (tamburynki i dzwonki) oraz nagrody książkowe na koniec roku,
 • zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy Dzień Niepodległości, coctail bar, Piernikowe Miasteczko, bal karnawałowy,
 • sfinansowaliśmy słodki poczęstunek z okazji Dnia Wiosny i Dnia Dziecka,
 • zorganizowaliśmy akcje charytatywne Paczka dla zwierzaczka i Świąteczna Paczka,
 • aktywnie zbieraliśmy makulaturę, zarobiliśmy ponad 2300 zł,
 • w szkole działała strefa ciszy zaś sprawdziany były wydawane rodzicom,
 • wybraliśmy firmę Promo Express, która mogłaby uszyć koszulki będące alternatywą dla kamizelek
 • pozostałą w budżecie Rady kwotę, Rada Rodziców postanawia przeznaczyć na realizację celów w bieżcym roku szkolnym 2017/2018
   


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie, Oddział w Wesołej

77 8019 1010 2002 0501 7713 0001

 
Uwaga! w tytule przelewu (wpłaty) należy wpisać imię i nazwisko dziecka (ew. rodzeństwa) i klasę z której są dzieci.
Składka w tym semestrze prosimy o wpłaty 50 zł od rodziny.
 
 
 Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 10 zł/miesięcznie!
Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.
 
Rada Rodziców wydaje fundusze m.in na:
 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • Organizację bali, imprez, konkursów, akcji dobroczynnych
 • Niespodzianki dla dzieci (mikołajki, dzień dziecka, tłusty czwartek)
 • Pomoce dydaktyczne
 • Nagrody dla najlepszych uczniów
 
Postaramy się systematycznie umieszczać informacje finansowe, związane z wpłatami i wydatkami, które pochodzę z wpłaconych przez Państwa składek.
Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiejszy i szybszy przepływ informacji zarówno finansowych jak i innych.
Po za tym będziecie się mogli przekonać Państwo, jak ważne są te wpłaty i jak dużo różnych inicjatyw można z nich sfinansować.
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy wesprzeć pracę pracowników szkoły i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci.

 

Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na konto Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

 

Dziękujemy Rada Rodziców
 

 

Raport dotyczący finansów za rok szkolny 2016/2017
 


Podsumowując cały rok, w czasie którego zbieraliśmy makulaturę:
Zebraliśmy w sumie 11570,8 kg makulatury ….to chyba więcej niż ważą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
W zamian uzyskaliśmy kwotę 2313,54 zł, która w znacznym stopniu została przeznaczona na realizację eko ogródków  przed szkołą.

   

 

Akcja „Eko dzieciaki polega na tym, że przez ostatnie 2 dni każdego miesiąca będziemy zbierali w szkole makulaturę, a klasy, które zajmą miejsca na podium dostaną nagrodę w postaci wyjścia do kina. Zebrane pieniądze przeznaczymy na organizowanie imprez szkolnych.


 


Dzięki Waszemu zaangażowaniu przekazaliśmy schronisku w Ostródzie dwa transporty żywności i niezbędnych rzeczy dla psiaków i kotów.
Zeszłoroczna akcja trwała do 27 stycznia 2017r..

 


 

Szkolny konkurs plastyczny
 
 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 171 w Warszawie.

 2. Temat konkursu to: "Husaria - chwała oręża polskiego"

 3. Celem konkursu jest : 
  - wzbogacanie wiedzy historycznej uczniów, w szczególności na temat polskiej husarii 
  - rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 171 1 Warszawie-Wesołej. 

 5. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych : klasy 0-2, 3-4, 5-6 

 6. Technika pracy dowolna w formacie  A4

 7. Przewidziane są nagrody w każdej z kategorii wiekowych: 
  za zajęcie I miejsca - bon do Empiku o wartości 50 zł oraz książka o historii Polski
  za zajęcie II miejsca - kubek pamiątkowy oraz książka o historii Polski 
  za zajęcie III miejsca - książka o historii Polski.

 8. Podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa, wiek) należy składać u wychowawców albo do pani Ewy Fromelc do 4 listopada 2016r. 

 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 listopada 2016r.

 

 


 W roku szkolnym 2015/2016 z inicjatywy Rady Rodziców zrealizowane zostały między innymi następujące działania: 
 

Począwszy od lutego

od nowego semestru - co miesiąc w szkole  organizowana będzie zbiórka makulatury Akcja  „Eko dzieciaki polega na tym, że przez  ostatnie 2 dni każdego miesiąca będziemy zbierali w szkole makulaturę, a klasy, które zajmą miejsca na podium dostaną nagrodę w postaci wyjścia do kina. Zebrane pieniądze przeznaczymy na organizowanie imprez szkolnych.

    

Podsumowanie akcji zbiórki makulatury wygląda następująco:
- zebraliśmy łącznie 6767,38 kg makulatury
- zarobiliśmy 1069,82 zł
- zwyciężyła klasa 4a z ogólnym wynikiem 1810,20 kg

 


28 stycznia

 - cała szkoła - roztańczona - w związku z krótkim okresem karnawału i nadchodzącymi feriami połączyliśmy Bal Karnawałowy ze Świętem Szkoły. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, starszą i młodszą, aby zróżnicować im formę zabawy i rodzaj muzyki. Nasz rewelacyjny didżej (tata) z Rady Rodziców zajął sie oprawą muzyczną balu i prowadzeniem konkursów z nagrodami dla dzieci, a sąsiedniej sali uruchomiliśmy kawiarenkę ciastami i napojami prowadzoną przez zaangażowanych rodziców (z nadwyżki wpłaconych pieniędzy za Mikołajki - zakupiliśmy napoje, przekąski i jednorazowe naczynia), każda klasa dostarczyła dwa ciasta. Dzieci bawiły się wyśmienicie.  


18 stycznia

 - W styczniu nasza szkoła wzięła udział w akcji „Noworoczna Paczka dla Zwierzaczka”  Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i niezbędnych rzeczy typu koce dla schroniska w Ostródzie. Przedsięwzięcie to miało  na celu uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat zwierząt, w tym szczególnym okresie, jakim jest zima. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w promowanie akcji, roznoszenie ulotek, oraz zbiórkę rzeczy i dzięki temu schronisko otrzymało od nas wiele niezbędnych produktów. Samochód załadowany po brzegi - kursował dwa razy - dzięki wielkiemu sercu wszystkich darczyńców.


7 grudnia

 - naszą Szkołę odwiedził Święty Mikołaj … prawdziwy i absolutnie wyjątkowy ! Mikołaj z puzonem. Przechadzał się po korytarzach przygrywając świąteczne melodie ile sił w płucach. Zajrzał do każdej klasy. Każde dziecko od pierwszaka po szóstoklasistę zostało obdarowane przepysznym czekoladowym mikołajkiem. Dzieci, szczególne te młodsze były zachwycone i oczarowane. Te nieco starsze podchodziły do całej sytuacji z humorem. Nie było chyba w szkole osoby, która nie byłaby zadowolona z tej wizyty. A podczas przerwy widok masy buziek uśmiechniętych i umorusanych czekoladą mówił sam za siebie.


5 grudnia

- spotkaliśmy się na Warsztatach Świątecznych. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się  w naszej Szkole prawdziwa choinka. W związku z tym w sali multimedialnej powstała mała fabryka świątecznych ozdób. Frekwencja dopisała. Dzieci przy pomocy Rodziców i Nauczycieli naszej Szkoły przygotowywały bombki, aniołki, bałwanki, renifery, łańcuchy  i całą masę innych, wspaniałych dekoracji. Na zgłodniałych czekały domowe ciasta, pierniczki i mandarynki a na spragnionych gorąca herbata z pomarańczą i goździkami. Świąteczna muzyka w tle wprawiała nas w dobry nastrój i inspirowała do tworzenia małych dzieł sztuki.

Wszystkie dekoracje jakie powstały - przyozdobiły naszą szkolna choinkę. Łańcuchów powstało tak dużo, że zabrakło dla niech miejsca na drzewku ! Finalnie szkolna choinka wygląda przepięknie. A najwspanialsze w niej jest to, że wszystko co na niej zawisło zostało stworzone przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Warsztaty nie miałyby szansy się odbyć bez pomocy i zaangażowania wielu osób.


11 listopada

- z okazji Dnia Niepodległości zorganizowaliśmy rodzinny wieczór ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, z gitarą, koncertiną i lampionami. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty tworzenia lampionów, flag narodowych i kotylionów, historyczny konkurs z nagrodami dla dzieci na bazie filmu „Animowana historia Polski”. Podczas imprezy nastąpiło ogłoszenie wyników szkolnego konkursu na pocztówkę z okazji Dnia Niepodległości - oprócz trzech nagród głównych ufundowanych z budżetu Rady Szkoły (bony do Empiku) - przyznano jeszcze 13 II i III nagród i wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo dzieci, których prace nie zostały wyróżnione, a które były obecne na imprezie, otrzymały dyplomy za udział w konkursie.


2 listopada

- Rada Rodziców naszej szkoły ogłosiła konkurs dla dzieci na wykonanie pocztówek z okazji Dnia Niepodległości. Celem konkursu było uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy historycznej oraz jej właściwe wykorzystanie w pracach plastycznych. Dla autorów zwycięzkich prac w każdej grupie wiekowej przewidziano  nagrody w postaci bonów do Empiku o wartości 50 zł. W konkursie wzięło udział około 80 uczniów. 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć