• Nagłówek

    • Szanowni Państwo,

     W roku szkolnym 2018/2019, na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, są organizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, dwa przedmiotowe konkursy informatyczne LOGIA:

     dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego,

     dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa mazowieckiego

     9 października rozpoczął się 1 etap konkursu Logia dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Prosimy o zapoznanie się na stronie internetowej konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl z przygotowanymi dokumentami w dziale Pierwszy etap:

     Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny.

     Treści zadań konkursowych.

     Pliki do testowania rozwiązań (Logo i Python).

     Konkurs dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych rozpoczyna się 16 października. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl.

     Zapraszamy do udziału uczniów zainteresowanych algorytmiką i programowaniem.

      


     SZKOLNY KONKURS W RAMACH OBCHODÓW

     100. ROCZNICY ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI

     - „SELFIE Z MARSZAŁKIEM”

     pod patronatem

     Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 171

     im. Stanisława Staszica w Warszawie

      

     REGULAMIN KONKURSU

     I. Cele konkursu

     • Kształtowanie postaw patriotycznych
     • Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej
     • Doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem, telefonem, komputerem

      

     II. Postanowienia ogólne

     •  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie.
     •  Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP Nr 171.
     •  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać selfie z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego    (pomnik, portret, podobizna, itp.)
     • Na fotografii mogą być uwiecznieni koledzy, koleżanki autora zdjęcia ze szkoły, ale uczestnikiem konkursu jest jedynie twórca fotografii.
     •  Każdy z uczestników może zgłosić jedną fotografię, którą należy przesłać na adres: konkursmarszalek171@gmail.com w wersji cyfrowej oraz dostarczyć zdjęcie w formacie 10x15 cm na papierze fotograficznym. W treści wiadomości należy napisać imię, nazwisko i klasę (zdjęcia powinny być podpisane).
     •  Termin zgłaszania prac – od 10.09.2018 do 10.10.2018.
     •  Uczestnicy / rodzice akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły i na wystawie w szkole
     •  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
     •  Nagrody będą przyznawane w kategorii: klasy I – III SP, klasy IV – VI SP oraz klasy VII-VIII SP i  III gimnazjum.
     •  Zwycięzców wyłoni jury.
     •  Kryteria oceniania prac:

     - zgodność z tematem konkursu

     - pomysł i kompozycja

     - walory artystyczne

      

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.