• Wizyta w Wind Farm w Irlandii

    • Przemysł wiatrowy stał się silną gałęzią całego sektora produkcji energii, stając się alternatywnym i konkurencyjnym źródłem energii dla paliw kopalnych, których ceny wciąż rosną. Począwszy od końca XX wieku, sektor wiatrowy zaczął się w bardzo szybkim tempie rozwijać. Przemysł obecnie nadal rośnie na całym świecie, z dodatkową działalnością w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji poza Chinami i Indiami. Niemniej głównymi rynkami pozostają Europa, Chiny i USA i na bieżąco determinują światowy wzrost.UE odgrywa wiodącą rolę w rozwoju energetyki wiatrowej. Od 2000 r.  do 2013 r. średni wzrost mocy z energii wiatrowej był na poziomie 10%. Całkowita zainstalowana moc na końcu 2013 została podniesiona do 117.289 MW. Ilość ta stanowi obecnie 7,1% dostaw energii elektrycznej UE. W zaledwie tylko 2013 roku, zainstalowano dodatkową ilość 11.159 MW.

     Podczas roboczej wizyty w Irlandii w ramach realizacji projektu Erasmus+ odwiedziliśmy farmę wiatrową niedaleko Galway. Zostaliśmy zapoznani z historią powstania farmy, mogliśmy obejrzeć pomieszczenia , w których prcują osoby ją obsługujące, dowiedzieć się na czym polega praca na farmie wiatrowej i jak wiele osób może znaleźć tam pracę. Poniżej zamieszczam linki ze szczegółowymi informacjami.

     http://ireland.sse.com/what-we-do/our-projects-and-assets/renewable/galway-wind-park/

     http://ireland.sse.com/careers/