• Konkursy

    • Ogólnopolski konkurs "Jakie znasz zawody" 

     Przypominam , iż w dniu 31.03.2016r mija termin wysyłania prac na ogólnopolski konkurs "Jakie znasz zawody" , który jest organizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Fundację Społeczeństwo i Gospodarka.

     Ponieżej link do regulaminu konkursu  dla uczniów szkoły podstawowej :

     http://mirip.org.pl/plik,3383,regulamin-i-zal-szkola-podstawowa-pdf.pdf

     oraz dla przedszkolaków:

     http://mirip.org.pl/plik,3382,regulamin-i-zal-przedszkole-pdf.pdf

     Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy”

     - Zachęcam do udziału w ciekawym  konkursie plastycznym dla uczniów warszawskich szkół podstawowych „Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy”

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.

     Celem konkursu jest przedstawienie wizji i marzeń uczniów na temat ich przyszłego zawodu, pracy, działalności czy kariery w zjednoczonej Europie, a także szans zawodowych wynikających z integracji gospodarczej oraz swobody przepływu osób w Unii Europejskiej. Organizowany konkurs nawiązuje do programu na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, ogłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker’a, w którym jeden z 10 obszarów polityki dotyczy pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji.

     Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.

     Nagrodą główną dla autora najwyżej ocenionej pracy jest aparat fotograficzny.

     Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 13 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

     ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

     (z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy”)

     Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy:

     http://europedirect.um.warszawa.pl/sites/europedirect.um.warszawa.pl/files/pozostale/regulamin_konkursu_plastycznego_1.pdf

     Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl