• OPŁATA ZA WYŻYWIENIE : STYCZEŃ 2019 ROK

    • 08.01.2019 13:25
    •  

     Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że

     odpłatność za posiłki w miesiącu STYCZEŃ należy uregulować osobiście w stołówce szkolnej (07:45 - 15:00) lub
     dokonać przelewu na konto (do 10 styczeń):


     OPŁATY ZA POSIŁKI W MIESIĄCU STYCZEŃ 2019  

     18 dni posiłków (bez ferii zimowych: 28,29,30,31):

     • OBIAD (zupa + II danie + kompot) : 18dni x 8,00zł = 144,00 zł
     • ŚNIADANIE + OBIAD lub OBIAD + PODWIECZOREK :
     • 18dni x 11zł =198,00zł
     • PEŁNE WYŻWYWIENIE : 

     (śniadanie+obiad+podwieczorek) 18dni x 14zł = 252,00zł


     *jeżeli pojawią się nieobecności /wycieczki szkolne prosimy o ich  zgłoszenie / odpisanie


     Cennik:
     Śniadanie - 3,00zł
     Zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + kompot)- 8,00zł
     Podwieczorek -3,00zł

    • więcej
    • Informacje: Smaczek Wiesława Zagórska

    • 02.09.2018 20:07



    • REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
     FIRMY SMACZEK 2018/2019:

     1.Opłaty za posiłki prosimy dokonywać

     od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca.

     • Osobiście na stołówce Sp171( 07:45-15:00)
     • lub
     • Przelewem na konto:  

     Smaczek Wiesława Zagórska

     92 9226 0005 0010 3155 3000 0010

     Bank Spółdzielczy 

      

     W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :     
          imię i nazwisko dziecka, klasa, nr. szkoły, miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica.

     Przykład: "SP171/1A, Jan Kowalski, śniadania/ obiady/podwieczorki wrzesień, tel: 600000000"

     2.Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać:

     osobiście,  sms’em 660765484,

     e-mailem :zagorskazp@interia.pl

      

     do godziny 8:30 danego dnia,  jeżeli istnieje możliwość to oczywiście wcześniej
      

     3.Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy odwołany posiłek  

     (jeżeli informacja o  nieobecności nastąpi po godzinie 8:30 danego dnia można odebrać posiłek osobiście
     w godz: 11:30 – 13:00 , z własnymi pojemnikami)

     4.W przypadku nie zgłoszenia informacji do godz. 8:30 o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej, nie będzie odpisu za obiady,

     tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

     5.Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.
      
     Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.


     Wszelkie informacje :
     intendentka:
      660-765-484 w godzinach: 07:45-15:00,
     a także pod adresem:  zagorskazp@interia.pl

    • więcej