• INFORMACJE DLA RODZICÓW MIESIĄC 
  WRZESIEŃ 2017 ROK
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obiady  będą wydawane od  
  5 września 2017r. (wtorek) .

  Zgłoszenia i zapisy dziecka na posiłki będą przyjmowane na stołówce
   od 1 do 8 września .
   
  Odpłatność za posiłki w miesiącu wrzesień należy uregulować osobiście w stołówce szkolnej (07:30 - 15:00) lub dokonać przelewu na konto
  (do 8 września):
   
  Smaczek Wiesława Zagórska
  Arynów 12a 05-300 Mińsk Mazowiecki:
  92 9226 0005 0010 3155 3000 0010
  Bank Spółdzielczy w Mińsk Mazowieckim.
  Tytuł przelewu: Nr. Szkoły, klasa, imię i nazwisko, zakres wykupionych posiłków, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna.
  Przykład: SP171/1A, Jan Kowalski, śniadania/ obiady wrzesień,
  tel: 600000000
  Cennik:
  Śniadanie - 2,50zł
  Zestaw obiadowy (zupa + drugie danie)- 7,00zł
  Podwieczorek - 2,50zł
   
  Odpłatność w miesiącu wrzesień 2017 wynosi :
   
  • Pełne wyżywienie – 19 dni x 12,00 zł = 228,00 zł(śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • Śniadanie + obiad LUB obiad + podwieczorek – 19 dni x 9,50 zł = 180,50zł
  • Obiad – 19 dni x 7,00 zł = 133,00 zł
   
   
   Podstawą wydania posiłku jest posiadanie karnetu obiadowego na dany miesiąc (uczniowie otrzymują karty obiadowe na stołówce oraz są one tam pozostawiane)
   
  Wszelkie informacje. 
  intendentka :
   660-765-484 w godzinach: 07:30-15:00,
  a także pod adresem zagorskazp@interia.pl
  04.09.2017 08:06 | więcej » • REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
  FIRMY SMACZEK:

  1.Opłaty za posiłki prosimy dokonywać od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca.

  • Osobiście na stołówce Sp171( 07:30-15:00).
  • Przelewem na konto:  

  Smaczek Wiesława Zagórska
  Arynów 12a 05-300 Mińsk Mazowiecki:
  92 9226 0005 0010 3155 3000 0010
  Bank Spółdzielczy w Mińsk Mazowieckim.
   
  W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :     
      ( imię i nazwisko dziecka, klasa, nr. szkoły, miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica.

  Przykład: "SP171/1A, Jan Kowalski, śniadania/ obiady
   wrzesień, tel: 600000000" )
   
  2.Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać osobiście , telefonicznie (sms’em 660765484), e-mailem : zagorskazp@interia.pl
  w godzinach 7:00-19:00 danego dnia roboczego na następny dzień.

  3.Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy kolejny dzień licząc od drugiego dnia po zgł  (jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi tego samego dnia można odebrać posiłek osobiście w godzinach 11:30 – 13:00 , z własnymi pojemnikami)
  4.W przypadku nie zgłoszenia informacji do godz. 19:00 o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej na następny dzień, nie będzie odpisu za obiady, tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.
  5.Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.
   
   
  Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.

  Wszelkie informacje :
  intendentka:
   660-765-484 w godzinach: 07:30-15:00,
  a także pod adresem:  zagorskazp@interia.pl

  06.07.2017 09:53 | więcej »
 • Informacje dla Rodziców

  22.10.2014 14:17 | więcej »

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć