KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2017 r. Święto Edukacji Narodowej  - sobota
01.11.2017 r. Dzień Wszystkich Świętych - środa
11.11.2017 r.  Narodowe Święto Niepodległości  - sobota
12 .12.2017 r.  Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych zakresów edukacji ( oceny niedostateczne na piśmie) oraz  zachowania  ( oceny naganne na piśmie)
 
23.12 -31.12.2017 r. Zimowa przerwa świąteczna.
01.01.2018 r. Nowy Rok - poniedziałek
06.01.2018 r. Święto Trzech Króli - sobota
05.01.2018 r.
 
Termin składania oświadczeń nauczycieli o   nieklasyfikowaniu ucznia
11.01.2018 r. Ostateczny termin wystawienia ocen i składania podań o egzamin klasyfikacyjny
 
12.01.2018 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 
15.01- 28.01.2018 r. Ferie zimowe
 
29.01.2018 r. Początek drugiego semestru
29.03 -03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
18, 19, 20. 04. 2018 r. Egzamin gimnazjalny – dni wolne dla klas 2 gimnazjum
01.05.2018 r. Święto Pracy -  wtorek
 
03.05.2018 r. Święto Konstytucji 3 Maja  czwartek
11.05.2018 r.
 
 
Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych zakresów edukacji ( oceny niedostateczne na piśmie) oraz  zachowania  ( oceny naganne na piśmie)
 
31.05.2018 r. Boże Ciało czwartek
06.06.2018 r. Termin składania oświadczeń nauczycieli o nieklasyfikowaniu       ucznia.
12 .06.2018 r.    Ostateczny termin wystawienia ocen i składania podań o egzamin klasyfikacyjny
 
12 .06.2018 r. Termin składania podań o egzamin poprawkowy.
13.06.2018 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 
 
22.06.2018 r. Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych
 
25.06- 31.08. 2018r. Ferie letnie
 
29.06.2018 r. Termin składania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznych    ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i  zachowania
 
Tzw. dyrektorskie dni wolne od zajęć edukacyjnych: 30.04.2018 –poniedziałek; 02.05.2018 – środa ; 04.05.2018 – piątek; 01.06.2018 - piątek
Dni wolne po odpracowaniu ( bez zajęć opiekuńczo-wychowawczych) :

 
 
 
 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
    ul.Armii Krajowej 39
    05-075 Warszawa
  • 22 7739052

Galeria zdjęć