• 04.09.2017 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych
  14.10.2017 r. Święto Edukacji Narodowej  - sobota
  01.11.2017 r. Dzień Wszystkich Świętych - środa
  11.11.2017 r.  Narodowe Święto Niepodległości  - sobota
  12 .12.2017 r.  Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych zakresów edukacji ( oceny niedostateczne na piśmie) oraz  zachowania  ( oceny naganne na piśmie)
   
  23.12 -31.12.2017 r. Zimowa przerwa świąteczna.
  01.01.2018 r. Nowy Rok - poniedziałek
  06.01.2018 r. Święto Trzech Króli - sobota
  05.01.2018 r.
   
  Termin składania oświadczeń nauczycieli o   nieklasyfikowaniu ucznia
  11.01.2018 r. Ostateczny termin wystawienia ocen i składania podań o egzamin klasyfikacyjny
   
  12.01.2018 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
   
  15.01- 28.01.2018 r. Ferie zimowe
   
  29.01.2018 r. Początek drugiego semestru
  29.03 -03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  18, 19, 20. 04. 2018 r. Egzamin gimnazjalny – dni wolne dla klas 2 gimnazjum
  01.05.2018 r. Święto Pracy -  wtorek
   
  03.05.2018 r. Święto Konstytucji 3 Maja  czwartek
  11.05.2018 r.
   
   
  Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych zakresów edukacji ( oceny niedostateczne na piśmie) oraz  zachowania  ( oceny naganne na piśmie)
   
  31.05.2018 r. Boże Ciało czwartek
  06.06.2018 r. Termin składania oświadczeń nauczycieli o nieklasyfikowaniu       ucznia.
  12 .06.2018 r.    Ostateczny termin wystawienia ocen i składania podań o egzamin klasyfikacyjny
   
  12 .06.2018 r. Termin składania podań o egzamin poprawkowy.
  13.06.2018 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
   
   
  22.06.2018 r. Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych
   
  25.06- 31.08. 2018r. Ferie letnie
   
  29.06.2018 r. Termin składania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznych    ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i  zachowania
   
  Tzw. dyrektorskie dni wolne od zajęć edukacyjnych: 30.04.2018 –poniedziałek; 02.05.2018 – środa ; 04.05.2018 – piątek; 01.06.2018 - piątek
  Dni wolne po odpracowaniu ( bez zajęć opiekuńczo-wychowawczych) :

   
   
   
   
  20.09.2017 10:15 | więcej »

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć