• Hałas jest jednym z najbardziej powszechnych i dokuczliwych czynników w środowisku szkolnym, zakłócających proces nauczania i uczenia się.
  W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz niemożliwa.
  -Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a także do zmęczenia umysłowego dziecka.
  - Dzieci przebywające w hałasie, nie potrafią skupić się na nauce.
  - Mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem przeczytanego tekstu.
  - Hałas występujący w klasach może zakłócać odbiór sygnałów mowy, wskutek czego obniżać efektywność nauczania, której podstawę stanowi prawidłowo odebrany przez uczniów przekaz słowny.
  18.05.2018 15:02 | więcej »
 • Ćwiczenia : praca w grupie ,rozmieszczenie przestrzenne przedmiotów ,rozwijanie motoryki rąk.
  Z udziałem uczniów wolontariatu szkolnego. 
   
  09.10.2017 13:23 | więcej »
 • Zapoznanie z numerami alarmowymi : 997,998 ,999,112
  Odgrywanie scenek właściwego zachowania w sytuacjach niebiezpiecznyvh dla zdrowia


  03.10.2017 15:20 | więcej »

 • Zwierzęta Jesieni : wiewiórki 
      
  22.09.2017 15:33 | więcej »
 •  

  7.00 - 8.00 à             Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i         układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne

  11.00 - 12.30 à         Zajęcia zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem . W zależności tematyki miesiąca

  12.30 – 13.00 à         Obiad

  13.00 – 14.00 à         Pomoc przy odrabianiu pracy domowej

  14.00 - 14.30 à          Zajęcia ruchowe przy muzyce , czas relaksu , Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej

  14.30 -  15.00 à         Podwieczorek

  15.00 – 15.40 à         Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięczny planem pracy.

  15.40 – 16.00 à         Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy indywidualne

  16.00 -  17.00 à        Porządkowanie świetlicy, słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci.

   

  Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

  21.09.2017 16:22 | więcej »

 • 20.09.2017 13:32 | więcej »
 • ŚWIETLICA OFERUJĘ ZAJĘCIA TAKIE JAK :

   ZAJĘCIA PLASTYCZNE  –Stosowane będą różnorodne techniki plastyczne takie jak; malowanie, wycinanie, wydzieranie, kolaż decupage. Prowadzone będą też zajęcia z origamIi.
    Zajęcia plastyczne dają szerokie możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Realizowane zajęcia pomagają kształtować odpowiednie cechy w psychice dziecka takie jak wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość, cierpliwość oraz sprawność manualną.
  Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka , umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.
    
  ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE LEGO -  Podczas zajęć każde dziecko ma udostępnione pomoce naukowe takie jak : plastikowe podkładki, zdjęcia z instrukcją budowy, mnóstwo klocków do samodzielnego konstruowania i budowania . Dzięki zajęciom dzieci rozwijają pamięć , wyobraźnię , zdolność wizualno – przestrzenną , zwiększają motorykę rąk .Zdolności z zakresu konstruowania , rozwiązywania problemów, umiejętności działania i pracy . Celem zajęć jest rozwinąć i usprawnić motorykę rąk , ćwiczyć pamięć , kształcić umiejętności regulowania napięcia mięśniowego , kształcić orientację w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnić pracę półkul mózgowych, wyciszyć i niwelować napięcia układu nerwowego , uczyć twórczego, przestrzennego myślenia, oryginalnego i płynnego ,odblokowywać dzieci nieśmiałe ,uczyć pracy w zespole i cieszenia się z sukcesów innych, wyrabianie własnej wartości , ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej,  uczyć empatii , uczyć abstrahować 
   
  ZAJĘCIA CZYTELNICZE - Upowszechnianie czytelnictwa w świetlicy praktykujemy codziennie. Czytamy bajki, baśnie i opowiadania. W trosce o poprawę stanu czytelnictwa uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych zamierzamy podjąć działania, które mają na celu zainteresować uczniów tekstem drukowanym . Prezentacja przez dzieci książek, które lubią czytać. Chętne dzieci prezentują czytaną przez siebie literaturę. Uczniowie słuchają baśni, bajek, opowiadań terapeutycznych, tekstów psychoedukacyjnych, które znajdują się w księgozbiorze biblioteki szkolnej. W trakcie takich spotkań nauczyciel rozmawia z dziećmi o przeżyciach bohaterów, o morałach płynących z bajek, o uniwersalnych wartościach. Często wspólnie starają się znaleźć inne zakończenie danej historii, pobudzają swoją wyobraźnię .
  Cele zajęć czytelniczych:
  - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
  - rozbudzenie potrzeby czytania
  - rozwijanie wyobraźni
  - zdobywanie wiedzy
  - rozwijanie kreatywności
  - wzbogacanie słownictwa
  - przekazywanie wartości i norm społecznych
  - kształtowanie poczucia estetyki
  -rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
   
  ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE – radzenie sobie ze złością , rozwój empatii , umiejętne rozwiązywanie  konfliktów . Takie zajęcia integrują klasę , rozwijają umiejętności komunikacyjne , ukazują strategie rozwiązywania konfliktów i wzmacniają  poczucie własnej wartości . Warto pamiętać , że dzieci mające wysoki poziom empatii , potrafiące wczuć się w sytuacje drugiej osoby czy rozumieć co może ona przeżywać, znacznie rzadziej dopuszczają się zachowań krzywdzących innych. Wprowadzimy dużo ćwiczeń dotyczących emocji i ich rozładowania . Szczególnie zajmiemy się sposobami na pozbycie się złości w taki sposób , by nie krzywdzić nikogo. Dzieci bardzo potrzebują podpowiedzi , co mogą zrobić w chwilach napięcia. Kładziemy nacisk na ćwiczenia , które uczą dzieci jak mogą bronić się przed przemocą – nie używając jej. Uczymy umiejętności bycia asertywnym w trudnych chwilach  wśród rówieśników .
   
  ZAJĘCIA SZACHOWE – Od tego roku dzięki akcji „Szachy w szkole”  najmłodsi uczniowie klasy I–III naszej szkoły w ramach zajęć na świetlicy szkolnej, będą mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stanowi partia szachów.
  Ta królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, uczy skutecznego działania nawet w trudnej sytuacji, zdrowej rywalizacji i szacunku wobec przeciwnika, a także odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.
  Chodzi o to, żeby dzieci nauczyły się grać w szachy, ale tak naprawdę to nie szachy są w tym najważniejsze, tylko rozwijanie zdolności, które pomagają w nauce. Tu chodzi o rozwój. Zabawa przez naukę jest najlepszym sposobem na to, aby zainteresować czymś najmłodszych i pokazać im, jak wielki potencjał może w nich drzemać. „Szachy w szkole” mogą pomóc komuś odnaleźć swoją drogę, odkryć potencjał do tej właśnie gry i rozwijać się proporcjonalnie do skali własnego talentu. Innym uczniom pomogą spojrzeć w odmienny sposób na rodzące się przed nimi problemy i rozwiązać je z korzyścią dla siebie. Z całą pewnością jednak szachy będą przede wszystkim stanowić nowe, ciekawe doświadczenie i świetną zabawę, połączoną z nauką – przyjemnie z pożytecznym. I to właśnie wydaje się w tym wszystkim największą zaletą.
    
  ZAJĘCIA RUCHOWO-MUZYCZNE -  Zajęcia w świetlicy  mają na celu pobudzenie aktywności dziecka, rozwój jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz rozbudzenie w nich wrażliwości, emocjonalności oraz empatii. Powinny być źródłem radości. Można to osiągnąć dzięki różnorodnym formom, za których pomocą zajęcia prowadzone przez nauczyciela będą dla dzieci ciekawe. Do form ekspresji muzycznej w świetlicy zaliczamy:

  − ruch z muzyką
  − śpiew dzieci
  − słuchanie muzyki
  − tworzenie muzyki
   
  Formy te mają wielkie znaczenie dla rozwoju wszystkich sfer dziecka, ale przede wszystkim dla rozwoju psychomotorycznego. W toku zabaw muzyczno - ruchowych ma miejsce rozwój podstawowych cechy motorycznych, takich jak: szybkość, siła, poprawność postawy, wytrzymałość, niezależność ruchów i ich synchronizacja, świadomość własnego ciała i ruchów, koordynacja.
   

   

   
  05.09.2017 21:57 | więcej »
 •                                                
  06.03.2017 20:45 | więcej »
 •      
  06.03.2017 20:32 | więcej »
 •                                     
  06.03.2017 20:30 | więcej »
 •      
  06.03.2017 20:25 | więcej »
 •                
  06.03.2017 20:22 | więcej »
 •          
  06.03.2017 20:13 | więcej »
 • W ostatnią sobotę, 10 grudnia spotkaliśmy się w naszej świetlicy na warsztatach plastycznych. 
    Pod kierunkiem pań Joanny Anczarek i Anity Pogorzelskiej wykonywane były ozdoby na choinkę z kolorowego papieru i brokatu. Dzieci zrobiły ozdobne kule, aniołki oraz serduszkowe łańcuchy. W pracy pomagało im kilka mam. Jedyny obecny tata zbudował wraz z młodszym rodzeństwem naszych uczennic wspaniały zamek z klocków. 
    Mamy nadzieję, że przedświąteczne warsztaty plastyczne wpiszą się na stałe w kalendarz imprez świetlicowych. 

                    
  12.12.2016 21:31 | więcej »
 • CZAS NA RUCH !
   Zabawy ruchowe przy muzyce  
    
  29.11.2016 21:59 | więcej »
 • Ś wietlica to także szkoła
  W świeticy słuchamy nauczyciela - wychowawcy
  I dziemy do świetlicy prosto po lecji 
  E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek
  T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu
  L ubimy porządek i czystość, sprzątamy po sobie
  I nformujemy o każdym wyjściu ze swietlicy - na lekcje, z rodzicami do domu
  C hcemy pomagać innym
  A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy 
  J esteśmy kulturalni
  A ktywnie uczestniczymy w zajęciach  i odrabianiu lekcji 
  K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i podczas pobytu na dworze . W czasię zajęć świetlicowych gramy tylko piłkami zakupionymi przez świetlicę (piłki miękkie )
  D bamy o gry i zabawki
  O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni
  M usmy przestrzegać regulaminy świetlicy aby wszystkim, którzy  niej korzystają było dobrze

  smileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheart
  11.06.2018 15:33 | więcej »
 • Każde dziecko dostaje stronę z gazety codziennej , na której jest mozliwie dużo tekstu, następnie wyszukuję jak najwięcej wyrazów składających sie z co najmniej pięciu , ośmiu ito liter .
        
  16.11.2016 18:51 | więcej »
 • 1. Koszmarny Karolek i Bestia boiska 
     
   
  16.11.2016 18:42 | więcej »
 • ZWIERZĘTA LEŚNE
  Praca plastyczna na kartonie z materiału przyrodzniczego
           
  16.11.2016 18:57 | więcej »
 • LEGO
               
  12.12.2016 21:35 | więcej »
 •                              
  12.12.2016 21:41 | więcej »

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 171 im.Stanisława Staszica
  ul.Armii Krajowej 39
  05-075 Warszawa
 • 22 7739052

Galeria zdjęć